top of page

Mga Paggamot sa anay

Imperial Pest Prevention has established itself as a leading termite treatment company, renowned for its wide array of services to combat and safeguard against termite infestations. We recognize the extensive damage termites can cause and, therefore, offer a diverse and effective suite of treatment options tailored to each client's unique needs.

Our approach begins with liquid treatments, which involve creating a chemical barrier in the soil around a property. 

This method is not only effective in eliminating existing infestations but also serves as a robust preventive measure against future termite ingress. Complementing this, we employ Termite Bait Station treatments, a strategic method involving placing bait stations around the property. These stations attract termites, which then feed on the bait and carry it back to their colony, effectively reducing the colony size over time.

Our Tent Fumigation Services offer a comprehensive solution in cases of extensive infestations. This involves covering the entire property with a tent and administering a fumigant that penetrates all areas, ensuring the complete eradication of termites, even in the most inaccessible places.

For localized termite activity, our Spot Treatments are an ideal solution. These treatments are targeted to specific areas of infestation, providing a quick and effective remedy without the need for more extensive interventions.

Understanding the importance of continuous protection, we also provide Full Perimeter Treatments. This involves treating the entire perimeter of a property to create a continuous barrier against termites, offering long-term protection and peace of mind.

For new constructions, our Construction Pretreatments are essential. We apply preventive treatments during construction, which helps safeguard the structure from termite attacks immediately.

At Imperial Pest Prevention, we pride ourselves on our ability to address any and all termite-related concerns. Whether it's a residential home, commercial property, new construction, or a specific area requiring attention, our expert team is equipped with the knowledge, tools, and experience to provide the most effective termite treatment solutions. We are committed to protecting our client's properties from termites' costly and destructive impact. When treating wood-destroying organisms, you have options.

 

These Organisms and insects will cause destructive damage to the home to the point that they may become structural and ultimately result in expensive repairs. Suppose you suspect a termite infestation or see insects around. In that case, contacting a pest control specialist like Imperial Pest Prevention at 386-956-9506 to perform a WDO inspection and discuss Termite and Wood Destroying Organism treatment options is best. Below are some treatment options that are available from Imperial Pest Prevention.

Different Types of Termite Treatments

Termite treatments vary widely, each tailored to specific situations and types of infestations. The most common approach is liquid treatments, which involve applying a chemical barrier in the soil around a property, effectively blocking termites from entering. This method is highly effective for both eradicating current infestations and preventing future ones. In contrast, Termite Bait Station treatments focus on attracting termites to bait stations strategically placed around the property. Termites feed on the bait and return it to their colony, gradually reducing the colony size.

For extensive termite problems, Tent Fumigation Services are often employed. This process involves enclosing the entire property in a tent and introducing a fumigant that permeates all areas, ensuring thorough eradication of the termites. Spot treatments are used for localized infestations, targeting specific areas with precision and effectiveness and offering a quick solution without extensive intervention.

Additionally, Perimeter Treatments provide ongoing protection by treating the entire perimeter of a property, creating a continuous barrier against future termite invasions. Construction Pretreatments are applied during the building phase for new constructions, offering foundational protection against termites from the outset. Each of these treatments has its unique advantages and can be chosen based on the severity and location of the termite infestation, ensuring effective and lasting termite control.

Paggamot sa Borate Wood

Ang Borate ay isang pulbos o likido na Ginagamit namin sa Imperial Pest Prevention, na tumutulong na protektahan ang kahoy mula sa mga anay infestations at iba pang mga kahoy na sumisira ng mga organismo tulad ng fungus na nabubulok ng kahoy. Kaagad na hinihigop ang mga borate sa hindi natapos na kahoy at lumikha ng isang hadlang na inaalis ang mga anay sa pagkain ng mga ginagamot na lokasyon. Ang paggamot ng anay na ito ay pinakamahusay na gumagana upang maprotektahan ang mga mahina na lugar ng bahay na hindi madaling maayos, tulad ng subflooring, mga floor joist, nakalantad na studs, crawl space framing at sills, attic trusses, at rafter, atbp. mga insekto na nakahahawa sa mga katabing hindi ginagamot na lokasyon ng kahoy. Inirerekumenda namin sa Imperial Pest Prevention ang paggamot na ito para sa anumang crawlspace o attic. Gumagawa din ito nang napakahusay para sa mga maaaring pumili upang makagawa ng pag-aayos at nais na gamutin ang mga lokasyon ng tabla bago itatakan ang mga studs o pag-frame sa isang pader.

Nyawang

Ang isang bagay na gusto ng maraming mga customer ay ang katunayan na ito ay isang likas na pagpipilian ng kontrol. Ang Borate ay binubuo ng oxygen at boron.

Kapag ang mga anay ay kumakain ng kahoy na ginagamot, dahan-dahang ginulo ng mga borate ang mga metabolic function sa insekto. Dahil dahan-dahang kumikilos, hindi matukoy ng anay, ang anay ay sosyal; sa kalaunan pinipigilan ng mga borates ang kakayahang iproseso ng mga anay ang mga pagkain, na naging sanhi ng gutom na mamatay sa gutom ng mga insekto.

Mga Istasyong Bait ng anay Paggamot sa Liquid

Mula pa noong Pre 1989, ang Chlorinated hydrocarbon ang ginustong produkto para sa anay control na likido at isang mabuting dahilan. Ang mga produktong ito ay kahanga-hanga sa pagkontrol ng mga anay at tumagal ng napakatagal. Ang mga ito ay kamangha-mangha para sa kontrol ng anay, ngunit nagsimula silang magpakita sa pagsubok sa supply ng tubig ng munisipyo habang tumatagal. Malinaw na, naging sanhi ito ng isang mabilis na pagtigil at nagresulta sa isang pagbabawal na sa huli ay nagresulta sa mga ipinagbabawal na produkto.

Nyawang

Ang paggamot sa mga anay na likido ay ginagamit ngayon bilang isang pag-iingat at pagwawasto upang matulungan na maiwasan o maitama ang mga anay sa ilalim ng lupa. Kami sa Imperial Pest Prevent ay gumagamit ng mga produktong hindi magagamot na paggamot na naglalaman ng Fipronil tulad ng Termidor. Ang pagpipiliang ito ng napiling mga resulta ng mga tagabigay ng produkto ay epektibo sa gastos para sa isang may-ari ng bahay at may napakataas na rate ng tagumpay sa bawat taon kumpara sa mga istasyon ng pain ng anay. Ang mga full-service na anay na paggamot ay magkakaiba sa bawat bahay depende sa laki ng bahay, pagtatayo ng bahay, atbp.

  • Ang hadlang na ito ay idinisenyo upang tumagal ng 5 taon bago nangangailangan ng karagdagang mga paggamot.

  • Ang hadlang na ito ay walang amoy, walang kulay, at walang lasa sa mga anay ay nagpapahintulot sa mga anay na dumaan sa isang ginagamot na sona upang maging isang hindi alam na tagadala ng anay na paggamot, na nagreresulta sa kontaminasyon at pagwawasak ng buong nahawaang pamilya ng mga anay sa kolonya na iyon.

  • Ang mabisang paggamot na anay na ito ay ligtas din para sa kapaligiran nang hindi nagdudulot ng mga negatibong reaksyon sa kapaligiran.

Paggamot sa anay

Ang Mga Paggamot sa Termite Spot ay isa pang uri ng paggamot sa anay na inaalok sa may-ari ng bahay, mga negosyo, atbp. Ang Downside sa ganitong uri ng paggamot ay kumplikado upang ginagarantiyahan ang mga paggamot sa anay ng mga anay. Ang mga anay ay mga nakatagong maninira na mananatiling nakatago at maaaring nasa higit pa sa isang apektadong lokasyon na maaaring magpakita ng mga sintomas ng isang infestation.

Nyawang

Karaniwan ang paggamot sa lugar para sa isang lubos na naisalokal, nakahiwalay na lokasyon. Ito ay ang paghahatid ng isang termiticide sa isang lokasyon o walang bisa kung saan maaaring magkaroon ng mga sintomas ng anay na infestation sa pagtatangkang kontrolin ang naisalokal na lugar. Ito ay isang shot pa rin sa dilim hanggang sa isang rate ng tagumpay sa paggamot dahil ang mga anay ay maaaring naroroon sa mas malalaking lugar na maaaring maitago. Hindi tatanggihan ng Imperial Pest Prevent ang isang consumer ng spot treatment, ngunit tuturuan namin ang bibili ng serbisyong iyon. Samakatuwid, mayroon silang isang malinaw na mapagpasyang pagpipilian na pupunta sa pagpapasyang iyon.

Paggamot sa anay na Malapit sa Akin

Sa regular na WDO Inspeksyon , isang Patakaran sa Paggamot sa anay, at isang programa sa pagkontrol ng maninira mula sa Imperial Pest Prevent, tatayo ang iyong tahanan ng pinakamainam na pagkakataon sa natitirang Termite at iba pang mga peste na walang bayad. Nag-aalok kami ng mga garantiya para sa iyo upang maging walang peste, o babalik kami nang walang karagdagang singil. Makipag-ugnay sa amin sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka; ang aming kaibig-ibig na kawani ng tanggapan at mga technician ay isang tawag lamang sa telepono 386-956-9506 . Masaya kaming makikipagtagpo sa iyo o sa alinman sa aming mga kliyente upang turuan ang pinakamahusay na posibleng solusyon sa paggamot ng anay para sa iyong tahanan. Kung ito man ay isang paggamot sa fumigation ng tent , paggamot sa lugar, o isang serbisyo sa lupa na paggamot ng anay sa lupa, ginagawa namin ang lahat.

Nyawang

Ang lahat ng nilalaman sa loob ng web page ng paggamot na anay na ito ay isinulat sa natural na form ng Entomologist Jonathan Stoddard at napapailalim sa copyright.

bottom of page